Orientering fra Miljøstyrelsen, 13/1996

Miljøstyring og EMAS - en dansk status 1996

13-11-1996EU's ordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS) har eksisteret siden 1995. Miljøstyrelsen registrerer virksomheder, der ønsker at deltage, mens DANAK under Erhvervsfremme Styrelsen akkrediterer de verifikatorer, der skal bekræfte virksomhedernes miljøredegørelser. Miljøstyringsrådet med repræsentanter fra myndigheder, organisationer, institutioner m.fl. bistår styrelserne med administration af en tilskudsordning, der i 1995-1999 råder over 120 mio. kr. til konkrete miljøstyringsprojekter.Læs publikation