Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 23/1996

Datablade for igangværende og gennemførte livscyklusvurderinger

21-11-1996DATABLADE FRA DK-TEKNIK; Miljøvurdering af udvalgte beklædningstextiler; Vurdering af kriteriefastlæggelse; Inventering af miljøparametre ved flexografisk trykning; Videreudvikling af vandfortyndbare tekstiltrykfarver; Udvikling af kriterier for kemiske isoleringsprodukter for vægge og lofter; Værktøjskasse for produktudviklere på Coloplast; Danfoss; Sammenligning af miljøparametre ved miljømærkning af papir; DATABLADE FRA DTI; Miljøforbedring af en bus efter livscyklusprincippet; Energi- og miljøanalyser af varmeforsyningsanlæg; Livscyklusvurdering af PVC; Brancheanalyse, renere teknologi ved betonfremstilling; Sammenligning af 2 alternative hospitalsprodukter; Renere teknologi i produktfremstilling; Miljøvurdering af plastmaterialerne EVOH og EVA samt miljøvurdering af LLDPE i hele livscyklus; Det materialeteknologiske udviklingsprogram - rammeprogram for integreret miljø- og arbejdsmiljøvurdering; Det materialeteknologiske udviklingsprogram - Center for Plastbaserede Kompositmaterialer; DATABLADE FRA INSTITUT FOR TEKNOLOGI OG SAMFUND, DTU; Udvikling af arbejdsmiljøvenlige industriprodukter; DATABLADE FRA ECONET; Miljøvenlig design af grafiske produkter; Opstilling af miljøindeks for emballagematerialer; Energi- og miljømæssig samt økonomisk vurdering ved udnyttelsen af energiafgrøder; DATABLADE FRA IPU; LCAGAPS; LCA for basiskemikalier; Life Cycle Environmental Management; LCA for agriculture - EU concerted action; LCA on PCBs; Miljøvurdering af recyclingsalternativer for printkort; SPOLD database format; UMIP : miljøvurdering af produkter; UMIP : miljørigtig konstruktion; UMIP : miljøvurdering i produktudviklingen - Gram A/S : køleskabet LER200; UMIP : miljøvurdering i produktudviklingen - Bang og Olufsen A/S : fjernsynet LX 5500; UMIP : Miljøvurdering i produktudviklingen - KEW Industri A/S : højtryksrenseren Hobby 70; UMIP : Miljøvurdering i produktudviklingen - Danfoss A/S : elektrohydraulisk aktiveringsenhed PVEH; UMIP : miljøvurdering i produktudviklingen - Grundfos A/S : drikkevandspumpen JetpaQ; A comparative LCA between egg packaging in PET and moulded paper - initial study; Life cycle assessment of moulded paper pulp; Projekt om eksternt miljøregnskab; Miljømæssig screening af emballager til mælk; PC-system til anvendelse ved design af miljøvenlige industriprodukter baseret på UMIP metoderne; LCA and ecodesign education programme; Miljøanalyse af bortskaffelse af plastikaffald; Materialer for vinduesrammer; COLON; Life cycle assessment of flowerpots in moulded paper pulp, polypropylene, and polystyrene; Livscyklusvurdering af urtepotter i materialerne støbepap, polypropylen og polystyren; Opstilling af retningslinier for frembringelse af bæredygtige elektronikprodukter; Livscyklusvurdering af støbepapemballage - Hartmanns energisystem; Livscyklusvurdering af ægemballage - pap eller polystyren; LCIA on selected materials; SETAC short-course on software for product life cycle assessment; LCA-kurser; Eksamensprojekter; DATABLADE FRA KRÜGER CONSULT; Datakvalitet og statistisk analyse i livscyklusvurdering; Udvikling af beslutningsstøttesystem for miljøvenligt indkøb hos SAS; Nordisk metode til livscyklusvurdering (LCA-Norden); Miljøvurdering af affaldsbehandling; Integreret miljø- og arbejdsmiljøvurdering : livscyklusmodel til vurdering af nye materialer; DATABLADE FRA SBI; Development of a framework for environmental assessment of building materials; Nordisk samarbejde vedr. miljødata for bygevarer; Livscyklusvurdering af bygningsdele; Miljødata for byggematerialer; Edb-program til energi- og miljøanalyser af bygninger; Datagrundlag til opgørelse og vurdering af bygningers energirelaterede miljøpåvirkninger; Byggeri og renere teknologi; Energi- og miljøanalyser af bygninger; Energi- og miljøanalyser ved projektering af byggeri; Beregningsprogrammer og database til energi- og miljøanalyserLæs publikation