Betænkning fra Miljøstyrelsen, 3/1996

Betænkning om spildevandsafledningen i det åbne land m.v.

12-11-1996Spildevandsudvalget, der blev nedsat i april 1996, har afsluttet sit arbejde i oktober 1996 med denne betænkning. Den indeholder udvalgets overvejelser og forslag til, hvordan indsatsen for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land kan gennemføres og finansieres. Endvidere indeholder den overvejelser og forslag vedrørende tilslutningsret og -pligt, kravoverholdelse, betalingsreglerne på spildevandsområdet samt udkast til lovforslag uden bemærkninger.Læs publikation