Veje til gode vandløb

15-03-1996Der er ofret mange penge på at rense det spildevand, der løber ud i vandløbene. For at få en god vandløbskvalitet må man imidlertid også sørge for, at vandløbet har en god fysisk form. Det er mere end slyngninger. I denne bog fortælles om, hvordan vandløbene får nye stryg, som skaffer ilt til vandet, hvordan åmanden skærer planterne, så man bevarer levesteder for fiskene, og hvordan man sikrer, at ørrederne kan komme op i de små bække for at lægge æg. Der fortælles også om, hvorfor det er vigtigt, at åen får lov at oversvømme engen.Læs publikation