Vejledning fra Miljøstyrelsen, 8/1995, 1996

Rotter og levnedsmiddelvirksomheder - 2. udgave

06-03-1996Vejledningen gennemgår det offentlige, hygiejniske tilsyns opgaver ved eftersyn for rotter på levnedsmiddelvirksomheder. Rotterne, deres liv og de vigtigste spor efter rotter er beskrevet. Fremgangsmåde ved eftersynet, rottesikrings- og bekæmpelsesmetoder er ligeledes beskrevet. Der er givet en oversigt over rottebekæmpelsesmidler og deres virkstoffer samt regler for giftudlægning i levnedsmiddelvirksomheder.Læs publikation