Miljøprojekt, 317, 1996

Oversigt over renere teknologi i fiskeindustrien

04-03-1996Rapporten indeholder en gennemgang af resultaterne fra en række projekter til udvikling af renere teknologi inden for sildefileterings-, sildekonserves-, hvidfiske- og rejeindustrien. Gennemgangen omfatter såvel en oversigt over mulighederne for miljøforbedringer, som en gennemgang af de økonomiske konsekvenser ved indførelsen af den renere teknologi. Den miljømæssige forbedring, sammenholdt med den gode økonomi i investeringerne, har allerede medført en udbredt anvendelse af projektresultaterne inden for silde- og hvidfiskeindustrien.Læs publikation