Miljøprojekt, 318, 1996

Massestrømsanalyse for nikkel

22-03-1996Det samlede forbrug af nikkel i 1992/93 er opgjort til 5400-7800 tons pr. år. Rapporten indeholder massebalancer for nikkel i forbindelse med affaldsbehandling og spildevandsrensning. Opgørelser af kilder til nikkelforurening af luft, overfladejord og vandmiljø indikerer, at afbrænding af fuelolie er den væsentligste kilde til emission til luft, mens kommunalt spildevand og naturgødning er hovedkilder til nikkelbelastning af henholdsvis vandmiljø og overfladejord.Læs publikation