Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/1996

Kvalitetskriterier for underjord

04-03-1996MODELSTOFFER; Cadmium; Bly; Arsen; TCE, trikloretylen; Benzen; Naftalen; OVERFLADERELATEREDE KRITERIER; Planteoptag; Oralt indtag; Hudkontakt; Støvinhalation; Støvflugt; Afdampning; NEDSIVNINGSRELATEREDE KRITERIER; Grundvand; Overfladevand; SCENARIER; KVALITETSKRAV TIL UNDERJORD; BILAG; Kriteriedybder i haver; Arsen : litteraturgennemgangLæs publikation