Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1996

Genvinding af chromsyreholdige procesbade

14-03-1996MEMBRANELEKTROLYSE AF CHROMBAD HOS JOHS. TANDRUP METALVAREFABRIK; Driftdata; Analyseresultater fra indkøringen; Økonomi, ressourcer og miljøbelastning; MEMBRANELEKTROLYSE AF GRØNCHROMAT OG CHROMBEJDSE HOS INDU-LAK; Badsammensætning; Membranelektrolyse; Forsøgsopstilling; MEMBRANELEKTROLYSE AF GULCHROMATERINGSBAD HOS ROSKILDE GALVANISERING; MEMBRANELEKTROLYSE AF GULCHROMATERINGSBAD MED CHEMELEC-CELLE PMR 25; RESULTATER FRA INDKØRING AF FULDSKALAANLÆG HOS ASTRAL GALVANO A/S, SØBORG; Anlægsopbygning; Ressourceforbrug og økonomi; SAMMENFATNING AF RESULTATER FOR MEMBRANELEKTROLYSE AF CHROMSYREHOLDIGE PROCESBADE OG FREMTIDIGE PERSPEKTIVER; Opsamling og erfaringer fra forsøg og indkøring; Andre systemer; BILAG; Benyttede analysemetoder; Tabeller med samtlige resultater fra forsøg hos Indu-Lak; Tabeller med alle resultater fra forsøg hos Roskilde GalvaniseringLæs publikation