Betænkning fra Miljøstyrelsen, 1/1996

Forurenet jord og uorganiske restprodukter

29-03-1996Jordforureningsudvalgets underudvalg "Den fysiske Verden" har vurderet omfanget af eksisterende jordforurening og skønnet over mængderne af jord og uorganiske restprodukter (slagger, flyveaske, byggeaffald m. v.), som årligt transporteres i Danmark. "Den fysiske Verden" har desuden foreslået principper for fremtidige prioriteringer, kriterier og regler i indsatsen mod jordforurening. Forslaget indgår i overvejelserne i Jordforureningsudvalget, som blev nedsat i 1994.Læs publikation