Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 15/1996

Forholdsregler mod forurenet jord

26-03-1996BESKRIVELSE AF SCENARIER; Parker; Prydhaver eller fællesarealer i forbindelse med boliger; Nyttehaver; Daginstitutioner; Sportsanlæg; INDSATSVÆRDIER FOR UDVALGTE STOFFER; Benzen; Benzo(a)pyren (BaP); Bly; Cadmium; Nikkel; RISIKOHÅNDTERING; Total afskæring af eksponering; Specielle forholdsregler afhængigt af stof; KOMBINATIONSSCENARIERLæs publikation