Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 4/1996

Emissioner fra halm- og flisfyr : Hovedrapport

05-03-1996MÅLTE FORURENINGSPARAMETRE; PAH; Mutagen aktivitet; Dioxin; Andre organiske mikroforureninger; MÅLEOPLÆG; ANLÆGSTYPER; PRØVETAGNING/MÅLEPRINCIPPER OG ANALYSEMETODER; Udtagning af PAH, mutagen aktivitet, dioxin og OMF; Udtagning og analyse af de øvrige parametre; DRIFTSFORHOLD OG MÅLETIDSPUNKT; Gårdfyr; Fjernvarmefyr; FlisfyrLæs publikation