Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/1996

Emissioner fra halm- og flisfyr : Bilagsrapport

05-03-1996BILAGSOVERSIGT; Flisfyr 2,2 MW; Fjernvarmefyr, snittet halm; Fjernvarmefyr, helballe; Flisfyr, 360 kW; Gårdfyr, skiveskåret halm : snittet halm : helballe; Fjernvarmefyr, helballecigarprincip; Dioxinresultater, halmfyr; OMF. Oversigt over komponenter, identificeret som tilhørende en gruppe; OMF. Oversigt over identificerede komponenter i de enkelte fraktioner; Rådata. Mutagen aktivitet; PAH-interkalibreringLæs publikation