Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 3/1996

Dioxindannelse ved affaldsforbrænding

05-03-1996METODEBESKRIVELSER; Forsøgsplan; Reno Nord; Reno Syd; Refa; Anlægsbeskrivelser og beregning af design- og anlægsparametre; Analysemetoder; Statistiske metoder; RESULTATER OG DISKUSSION; Dioxiner i røggas; Dioxin : i flyveaske : i røggasser som funktion af dioxin i flyveaskeLæs publikation