Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 14/1996

Dioxin fra affaldsforbrænding

25-03-1996Polyaromatiske forbindelser; Sod; Emissionsbegrænsende foranstaltninger; DIOXIN FRA AFFALDSFORBRÆNDING; Historisk gennemgang; Kilder til dioxinemission : ufuldstændig nedbrydning af dioxin i affaldet : dannelse af dioxin i forbrændingszonen : katalytisk dannelse af dioxin under afkøling af røggas; Nedbrydning af dioxin på flyveaske; Fasefordeling af dioxiner ved forskellige temperaturer; Dioxinemission fra affaldsforbrænding : en helhedsbetragtning : dioxindannelse under afkøling af røggas : forbrændingskvalitetens indflydelse på dioxindannelse; Reduktion af dioxinemission igennem god udbrænding : måling af forbrændingskvalitet : korrelationer mellem CO-emission og dioxinemission; KRAV TIL EMISSIONSGRÆNSER OG DRIFTSBETINGELSER FOR FORBRÆNDINGSANLÆG; Lovgivning : danske krav : lovgivning i andre lande; Danske undersøgelserLæs publikation