Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 13/1996

Belysning af de miljømæssige fordele ved coastertransport frem for landtransport

01-03-1996

TRANSPORTFORMER; Historisk oversigt; Coasterens karakteristika : fordele og ulemper ved coastertransport; Togets karakteristika : fordele og ulemper ved togtransport; Lastbilens karakteristika : fordele og ulemper ved lastbiltransport; GODSTYPER; Transportmidler; Transport med : coaster : tog : lastbil; MILJØFORHOLD; Miljøparametre : faststof : kvælstofoxider (NOx) : kuldioxid (CO2) : kulmonoxid (CO) : svovldioxid (SO2) : kulbrinter (TOC); Emissionsfaktorer; MULIGHEDER FOR AT REDUCERE MILJØUDLEDNINGER; BEREGNINGER; Energiforbrug ved : coastertransport : togtransport : lastbiltransport; Miljøudledninger; TRANSPORT LOKALT OG REGIONALT; Energiforbrug ved lokal/regional transport; TRANSPORT I FREMTIDEN; Hvilken vej skal vi gå?; Nyt coasterdesign

Læs publikation