Baggrund for miljøvurdering af produkter

29-03-1996Bogen er en af 6 fra det 4-årige udviklingsprogram UMIP : Udvikling af miljøvenlige industriprodukter. Programmet har været et samarbejde mellem Instituttet for Produktudvikling, DTU, Miljøstyrelsen, Dansk Industri og de 5 danske virksomheder Bang & Olufsen A/S, Danfoss A/S, Gram A/S, Grundfos A/S og KEW Industri A/S. Bogen præsenterer baggrunden for UMIPs miljøvurderingsmetode. Den giver en detaljeret gennemgang af vurderingsværktøjet for produktets udvekslinger med omgivelserne, og den uddyber overvejelserne bag valg af allokeringsmetode ved afgrænsning af produktets livsforløb.Læs publikation