Miljøprojekt, 316; Environmental project, 316, 1996

Bacillus thuringiensis

04-03-1996Hovedemnerne for dette projekt er B. thuringiensis' taxonomi, karakterisering, forekomst i Danmark og dens interaktioner med insektpatogener samt skæbne i miljøet. B. thuringiensis findes overalt, og de varianter af B. thuringiensis, der almindeligvis anvendes i mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, forekommer i naturlige miljøer. Effekter af anvendelse af B. thuringiensis skyldes først og fremmest de høje doser, der bruges, og effekter heraf må vurderes i hvert enkelt tilfælde.Læs publikation