Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 32/1996

Renere teknologi og genbrug på Frigodan, Orehoved og Frigodan, Svendborg

22-05-1996

VIRKSOMHEDERNE; Frigodan Orehoved og Svendborg; Ærtekampagne; Rodfrugtkampagne; Porrekampagne; Riskampagne; Pastakampagne; Processpildevand og overfladevand; Fast affald; Rentvandsforbrug; FORSØGSANLÆGGETS OPBYGNING; Flotation/RO : princip og teori : opbygning : procesbeskrivelse : anvendelighed; Inddampning : kapacitet; FORSØGENES GENNEMFØRELSE; Flotation/RO : praktisk gennemførelse : orienterende og endelige prøveudtagninger; Inddampning; Afvandingssilo; Centrifugering; FORSØGSRESULTATER; Inddampning : vaskevand : blanchørvand : afrimningsvand : gyllevand, Orehoved; Flotation-sigtning-RO; VANDBESPARELSE; Afrimning af frysere; Køleanlægget; ENERGIBESPARELSE; MARKANLÆG; VANDBEHANDLING; Renset vand, permeat og kondensat : koncentrat flotation, Ro og inddampning; Anvendelse af koncentrat; Investeringer; BILAG; Procesdiagram over flotation- og RO-anlæg; Blokdiagram over RO-anlæg; Procesdiagram over inddampningsanlæg; Beskrivelse af procesvandsstrømme; Procesvandstyper til flotation- og RO-forsøg; Anvendt udstyr til feltanalyser; Procesvandstyper til inddampningsforsøg; Vandforbrug Svendborg; Markanlæg

Læs publikation