Miljøprojekt, 320, 1996

Massestrømsanalyse for phthalater

10-05-1996Rapporten omfatter en beskrivelse af import, eksport og forbrug af phthalater i Danmark. Forbruget af phthalater (BBP (butylbenzylphthalat), DBP (dibutylphthalat), DEHP (di(2-ethylhexyl)phthalat), DINP (diisononylphthalat) og DIDP (diisodecylphthalat)) til forskellige anvendelsesområder (PVC, lak, maling og trykfarve, klæbestoffer o. a.) er opgjort. Emissioner fra fremstilling og brug er estimeret. Genanvendelse samt omsætning af phthalater med fast affald, farligt affald og spildevand er vurderet.Læs publikation