Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/1996

Kortlægning af miljøbelastningen ved en families aktiviteter

01-05-1996Prioritering og miljøvurdering; MILJØBUDGET FOR EN FAMILIE; Miljøbelastende aktiviteter; 7 aktivitetsgrupper; Forbrugsdata; MATERIALEOPGØRELSE; Opgørelse af materialemængder; Produkternes vægtmæssige årsomsætning; Prioriteringer på grundlag af årlig vægtmæssig omsætning; MILJØVURDERING; Beregningsmodel; UMIP-projektets materialedata; Miljødata for forarbejdningstillæg; Bortskaffelsestillæg; Ressourceforbrug og udledninger ved kortlægningen; Beregning af miljøeffekter; Beregning af personekvivalenter; Sammenfatning af værdierne; Vurdering af kemiske husholdningsprodukter; VURDERING AF METODEN; Familiebudgettets grundlag; Mangler ved miljødatagrundlaget; Flagmarkering af farlige stoffer; Samlet vurdering af usikkerhederne; BILAG; Materialedata og forarbejdningstillæg; Miljøvurdering af kemiske produkter i husholdningen - rapport af Torben Madsen og Margrethe Winther-Nielsen, VKI; Indhold i databasen samt oversigt over tabeller; Disketter med databasefilerLæs publikation