Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 33/1996

Kortlægning af genanvendelse af PVC i byggeaffald

15-05-1996

EKSISTERENDE DATA; Kortlægninger af PVC-forsyningen; Kortlægning af PVC i affald; KORTLÆGNINGENS RESULTATER; Produktion og import : forsyningen af PVC-byggeprojekter : genanvendelse af kasserede PVC-produkter; Håndtering på byggepladserne; Bortskaffelse; VURDERING AF GENANVENDELSESGRADEN; Oversigt over materialestrøm

Læs publikation