Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 20, 1996

Kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand : 2 bd.

22-05-1996Formålet med dette projekt har været at formidle tilgængelig viden inden for kemiske stoffers opførsel i jord og grundvand og - i det omfang det er muligt - at kvantificere den viden. Rapporten er opfelt i 2 bind: Bind 1 omhandler primært de processer, der har betydning for kemiske stoffers spredning/transport i jord og grundvand. Bind 2 indeholder en beskrivelse af stoffer eller stofgrupper, herunder en vurdering af nedbrydningsrater under forskellige forhold.Læs publikation