Det betyder Service- og Visionsprojektet for dig

Danish Cleaner Production Projects in Central and Eastern Europe 1991-1995

06-05-1996

27 projekter, som Miljøstyrelsen har ydet tilskud til, viser betydelige resultater ved foranstaltninger ved kilden til forureningen og så væsentlige økonomiske besparelser for virksomhederne, at tilbagebetalingstider for investeringer i nye anlæg reduceres til uger eller få år. En detaljeret strategi for danske projekter bør fokusere på dokumentation fra demonstrationsprojekter, og formidling af resultaterne over for andre virksomheder styrkes i form af træning og information. Endelig bør den danske indsats koordineres bedre med andre donorlandes programmer.

Læs publikation