Betænkning om forurenet jord

23-05-1996Jordforureningsudvalget, nedsat af miljø- og energiministeren i maj 1994, har 1. marts 1996 afgivet betænkning. Den indeholder udvalgets overvejelser og forslag til den fremtidige strategi for den offentlige indsats på jordforureningsområdet, forslag om en kortlægning af den samlede jordforurening, overvejelser og forslag til nye regler om adgang til at meddele påbud samt regulering af jordbortskaffelsen. Betænkningen indeholder samtidig udkast til lovforslag med bemærkninger.Læs publikation