Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 45/1996

Vurdering af lavfrekvent støj fra færger

10-06-1996

STØJGRÆNSER; Målestørrelse; Forslag til støjgrænser; MÅLEMETODE; Orienterende støjmåling; Miljømåling; Støjberegning; BILAG - MÅLING OG BEREGNING AF LAVFREKVENT STØJ FRA FÆRGER; rapportering; Miljømåling; Beregning : kildestyrkemåling : beregning af LpA,LF udendørs : beregning af det forventede støjniveau LpA,LF indendørs

Læs publikation