Miljøprojekt, 325, 1996

Miljøfremmede stoffer i spildevand og slam

06-06-1996Rapporten omfatter undersøgelse og analyse for udvalgte miljøfremmede stoffer i slam fra 3 renseanlæg, analyser af olie/fedt i indløb, udløb og slam samt massestrømsanalyser for udvalgte grundstoffer gennem renseanlæggene. Rapporten har sammenholdt med 1. fase dannet et generelt billede af forekomsten og skæbnen af en række stoffer i danske renseanlæg.Læs publikation