Miljøprojekt, 323, 1996

Massestrømsanalyse for kobber

11-06-1996Det samlede forbrug af kobber i 1992/93 er opgjort til 35000-43000 tons pr. år. Heraf tilførtes 4300-8200 tons kobber årligt til omgivelserne og deponier. Rapporten indeholder massebalancer for kobber i forbindelse med affaldsbehandling og spildevandsrensning. Opgørelser af kobbertilførsler til luft, overfladejord og vandmiljø indikerer, at kommunalt spildevand og antifoulingsmidler er største bidragydere til kobber i vandmiljøet, mens det største bidrag til kobber i overfladejord kommer fra foderstoffer og handelsgødning.Læs publikation