Miljøprojekt, 327, 1996

Massestrømsanalyse for bly

27-06-1996Det samlede forbrug af bly i 1994 er opgjort til 15500-19800 tons, hvilket er et fald på ca. 20% i forhold til forbruget i 1985. Emissionen af bly til luft er opgjort til 11-33 tons svarende til mindre end 10% af emissionen i 1985. Faldet skyldes substitution af bly i benzin og mindre emission fra kraftværker, industri og forbrændingsanlæg. Udslip til overfladejord og vandmiljøet er opgjort til henholdsvis 630-2400 tons og 160-590 tons. I forhold til 1985-niveauet er der sket en 50% reduktion, især på grund af begrænsning af brugen af blyhagl og bedre håndtering af blyskrot.Læs publikation