Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 44/1996

Måling og vurdering af støj fra Cat-Link-færgerne

06-06-1996

METODE; Måling af kildestyrke; Beregning af støjniveauer; Måling af støjniveauer; FORUDSÆTNINGER OM TRAFIK MV.; Beregningspunkter; Rute og fartplan; Kildestyrker; RESULTATER; Beregnende støjniveauer fra Cat-Link; Målte støjniveauer fra Cat-Link; Beregnede og målte støjniveauer fra Søbjørnen samt fra Ask og Urd; GRUNDLAG FOR VURDERING AF STØJEN; Vejledende støjgrænser; Støjniveau fra andre færger; Frekvensspektrum; VURDERING; Vejledende støjgrænser; Tidsmæssig variation; Frekvenssammensætning af støjen udendørs; Grænseværdier for lavfrekvent støj; SUBJEKTIV VURDERING AF STØJEN FRA CAT-LINK; BILAG; Måleinstrumenter; Eksempler på 1 minut målinger; Fartplaner og trafikmængde; Målte og beregnede støjniveauer, Helgenæs

Læs publikation