Orientering fra Miljøstyrelsen, 3/1996

Katalog over alternative bortskaffelsesmetoder for spildevandsslam

19-06-1996

Kataloget giver en oversigt over alternative metoder til behandling og bortskaffelse af spildevandsslam: tørring, forbrænding, slambrug, slammineralisering, kompostering, deponering og vådoxidation samt en række andre metoder, som endnu er på forsøgsstadiet. Metoderne beskrives teknisk med fordele og ulemper, og der beregnes økonomi for 3 anlægsstørrelser. For at lette overskueligheden beskrives hver metode i et 2-siders skema.

Læs publikation