Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 17; Pesticides Research, 17, 1996

Distribution of Birds in Danish Farmland

03-06-1996

Rapporten beskriver 14 fuglearters fordeling i agerlandet. Hovedformålet har været at undersøge en eventuel sammenhæng mellem fuglenes bestandstætheder og pesticidanvendelsen, men andre faktorer er også inddraget. Fuglenes fordeling kan især forklares ved forskelle i vegetationen i markernes omgivelser, men afgrødevalget og pesticidanvendelsen har også betydning. Herbicider og i mindre grad insekticider påvirker visse fuglearters bestande negativt, mens fungicidernes effekt er begrænset.

Læs publikation