Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 28/1996

Baggrund for at opstille og kontrollere krav til analysekvalitet formiljøanalyser : Del 1 : Kemiske vandanalyser

18-06-1996

BILAG 1-6; Krav til analysemetoder; Særlige analyseproblemer; Intern kvalitetskontrol : vurdering af anvendeligheden af intern kvalitetskontrol : oversigt over laboratoriernes interne kvalitetskontrol : hovedkomponenter : metaller : næringssalte : organiske samleparametre; Laboratoriernes resultater i præstationsprøvningen : udførelse af præstationsprøvninger : oversigt over laboratoriernes præstationsprøvninger; Præstationsprøvningens anvendelighed : krav til udførelse af prøver til præstationsprøvninger; Sammenlignende analysekvalitet : sammenligning af laboratoriernes analysekvalitet : vurdering af standardafvigelser : vurdering af genfinding

Læs publikation