Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 51/1996

Vandbesparelser i boliger

26-07-1996VANDBESPARELSER, GENERELT; Unødvendigt vandforbrug : utætte ledninger : utætte blandingsbatterier, haner m. v. : utætte wc-cisterner; Overforbrug : menneskelige : tekniske; Hvordan kan man ellers spare? : nye armaturer : armaturtilbehør; Genbrug af regnvand og gråt spildevand : genbrug af regnvand : genbrug af gråt spildevand; Vakuumsystemer; VANDINSTALLATIONER MED VANDBESPARENDE ARMATURER OG INSTALLATIONSGENSTANDE I BOLIGEN; Dimensionsgivende vandstrøm : fordelingsledninger kun til wc'er : fordelingsledninger for flere rum; Vandinstallationer i boliglignende bygninger : generelt om fordelingsledninger for flere rum; VANDBESPARENDE WC'ER OG TILBEHØR TIL WC'ER; VA-godkendte wc'er; Reduktion af skyllevandsmængden; Skyllevandets bidrag til transport i afløbsledningerne; Hygiejniske forhold; Overløb fra cisterne; Tilbageløb til vandinstallationen; TRANSPORT I AFLØBSINSTALLATIONEN; Transportmængden : skyllevandsmængde for wc : tilskud af kontinuerlig strøm : materiale og fald : enkeltmodstande; STRØMNINGSTEKNISK RIGTIG UDFORMNING AF AFLØBSLEDNINGER; Tilslutning til stående, udluftede ledninger : induceret udsugning : selvudsugning : det "ideelle" grenrør; Tilslutning til liggende ledninger : tilbageskylning : stående og liggende sideledninger; Dimensionsskift på liggende ledninger : udluftning; VA-GODKENDTE SYSTEMER MED WC; Wc'er til samletanke; Wc-system med spulehævert : spulehævertens funktion; Dimensionering af afløbsinstallationer med spulehævert : ledninger før spulehæverten : liggende, udluftede ledninger umiddelbart før spulehæverten : ledninger efter spulehæverten; 4 liter wc-system : ledninger i bygning; SYSTEMER MED SMÅ LEDNINGSDIMENSIONER; Blücher System RS 75; TILSTANDSVURDERING AF EKSISTERENDE LEDNINGSSYSTEM; TV-inspektion : ledninger i jord; Transportevne : transportevner i liggende ledninger : Transportevner i stående ledningerLæs publikation