Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 20, 1996

Pesticidudvaskning fra landbrugsjord og fra nyplantet skov

02-07-1996Atrazin og hexazinon udvaskedes fra skovjorde med værdier for atrazin mellem 0,06 til 7,79 micro-g/l og 0,09 til 3,95 micro-g/l henholdsvis på de to lokaliteter, mens hexazinonværdierne varierede mellem 0,07 til 2,09 micro-g/l og 3,47 til 42,66 micro-g/l. For phenoxysyrerne MCPA, dichlorprop, 2,4-D og mechlorprop var 88% af prøverne positive med hensyn til måling af ovennævnte stoffer. Af disse havde 17 prøver (30% af de positive) koncentrationer af phenoxysyrerne på over 0,1 micro-g/l.Læs publikation