Miljøprojekt, 331, 1996

Integration af renere teknologi i miljøsagsbehandlingen

24-07-1996Projektet omhandler samspillet omkring renere teknologi mellem virksomheder og decentrale miljømyndigheder (amter og kommuner). Projektet giver på baggrund af erfaringer fra et større antal virksomheder, brancheforeninger og decentrale myndigheder anvisninger på, hvorledes renere teknologi kan inddrages ved miljøsagsbehandlingen, og hvorledes myndighedernes rolle som vejleder og igangsætter over for virksomhederne bedst muligt kan praktiseres med sigte på at fremme renere teknologi.Læs publikation