Miljøprojekt, 322; Environmental project, 322, 1996

Impact of Regulation on the Development of Biotechnology

09-07-1996

Regulering af bioteknologi, den generelle miljølovgivning og afgiftspolitik har alle indflydelse på udviklingen af bioteknologiens anvendelse. Der analyseres 3 udvalgte områder: bekæmpelsesmidler, behandling af forurenet jord, luft og vand og renere teknologi. Bioteknologiens udvikling hæmmes ikke afgørende af den specifikke regulering. Den generelle miljølovgivning, fastlæggelse af behandlingsstandarder og acceptkriterier og betingelser for produktgodkendelse kan være fremmende faktorer. Det samme gælder produkt- og emissionsafgifter.

Læs publikation