Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 49/1996

Det amerikanske affaldssystem

05-07-1996AFFALDSHÅNDTERING I USA; USAs lovgivningsmæssige struktur; Affaldslovgivningen i USA; US EPA; Strategier og målsætninger for affaldsbehandlingen; Status for : genanvendelse : forbrænding : lossepladser; AFFALDSBEHANDLING I CALIFORNIEN; Status på affaldsområdet; Affaldsstrategier; California Integrated Waste Management Board; STYRING AF AFFALDSSTRØMMENE; Offentlig / privat ansvarsfordeling; Regulering af affaldsindsamlingen; Kommunens anvisningsmulighed; Økonomiske styringsmidler; Priser på affaldsbehandling; UDVIKLING AF MARKEDER FOR GENANVENDELIGE MATERIALER; Grøn indkøbspolitik; Chicagobørs med genbrugsmaterialer; California Material Waste Exchange; Recycling Market Development Zones; BORGERINDDRAGELSE; Elektroniske medier; Undervisning og udstillinger; AFFALDSTEKNOLOGI I USA; Indsamlingssystemer og -teknologier; Sorteringsanlæg; Kompostering; Byggeaffald; Slambehandling; Forbrændingsanlæg; Lossepladsdrift; Arbejdsmiljøforhold på affaldsbehandlingsanlæggeneLæs publikation