Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen, 22; Pesticides Research, 22, 1996

Comparison of Different Weed-rankings as Predictors of Yield Loss

28-07-1996

Rapporten indeholder en vurdering af forskellige metoder til at forudsige, hvor meget en aktuel ukrudtsbestand vil reducere udbyttet af landbrugsafgrøder. Resultaterne kan anvendes til vurdering af behovet for ukrudtsbekæmpelse, f. eks. i forbindelse med computerbaserede modeller for plantebeskyttelse.

Læs publikation