Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 52/1996

Bortskaffelse af emballage fra private husholdninger via dagrenovation

22-07-1996AFFALDSANALYSE; Alle boligområder : samlet opgørelse; Etageboliger; Enfamilieboliger; Alle boligområder : separate opgørelser : etageboliger med skakt : etageboliger uden skakt : etageboliger uden skakt med affaldsø : tæt-lav bebyggelse : enfamilieboliger; Andre emballagemængder; BILAG; Totale indsamlede mængder affald; Affaldsposeopgørelser; Oversigt over danske affaldsanalyser; Samlet opgørelse - inkl. emballageglas fra glas/flaskecontainereLæs publikation