Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 50/1996

Baggrund for at opstille og kontrollere krav til analysekvalitet for miljøanalyser : Del 2 : Mikrobiologiske vandanalyser

10-07-1996

KRAV TIL ANALYSEKVALITETEN; Repeterbarhed; Reproducerbarhed; PRÆSTATIONSPRØVNINGER; ANALYSEKVALITET; BILAG; Eksempel på skema til badevandskontrol; Tabel over usikkerhedsfaktorer

Læs publikation