Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, nr. 47, 1996

Anvendelse af affaldsprodukter til jordbrugsformål

Bilag

01-07-1996

BILAG; Kemisk karakterisering af affaldsprodukter; Kemiske metodebeskrivelser; Økotoksikologiske metodebeskrivelser; Procesteknisk gennemgang af renseanlæg; Datagrundlag vedr. opkoncentrering af stoffer i planter; Modeller for planteoptag af kemiske stoffer; Vurdering af analysemetoder til bestemmelse af udvalgte potentielt sundhedsfarlige stoffer i plantemateriale - fase 1

Læs publikation