Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 15, 1996

Værdimåler for grundvandsressourcen

04-01-1996I rapporten beskrives en metode til værdimåling af grundvandsressourcen, således at der kan ske en synliggørelse og prioritering. For at håndtere de mange aspekter, der har indvirkning på værdifastsættelsen, er der opbygget en "multikriterie model". Med den kan fortages en sammenvejning af de meget forskellige kriterier som f.eks. kroner/øre, km vandrør, vandkvalitet m.v., som indgår i en værdifastsættelse. Modellen er en støtte til beslutningstagere, der skal prioritere mellem forskellige vandindvindingsområder.Læs publikation