Projekt om jord og grundvand fra Miljøstyrelsen, 19, 1996

System til prioritering af punktkilder

10-01-1996I rapporten er beskrevet et system til prioritering af punktkilder, der kan være en trussel over for grundvandet, arealanvendelsen eller recipienterne. Prioriteringssystemet tager udgangspunkt i forureninger, hvor der som minimum er foretaget en vurdering af forureningsomfanget svarende til registreringsundersøgelserne i medfør af affaldsdepotloven. Systemet er opbygget i et fast skema, som gør vurderingerne af de enkelte parametre overskuelige, verificerbare og hurtige at gennemføre.Læs publikation