Havforskning fra Miljøstyrelsen, 59, 1996

Stoftransport og stofomsætning i Århus Bugt

31-01-1996En feltundersøgelse med deltagelse fra 11 institutioner gennemførtes over 1½ år i 1990-91 på en station centralt i Århus Bugt. Delprojekterne omfattede: hydrodynamik, vandkemi, planktonpopulationer, fotosyntese og respiration i vandsøjlen, sedimentation og resuspension, sedimentkemi, bundfauna samt iltrespiration, næringsstoffluxe og anaerobe processer i havbunden. Resultaterne belyser sæsondynamik og sammenhæng mellem hydrografi, næringssalte og biologiske processer, hvorigennem algeproduktionen og dens mineralisering i vandsøjlen og havbunden reguleres.Læs publikation