Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 26/1995, 1996

Spredning af renere teknologi i slagterierne

15-01-1996EVALUERING AF RENERE TEKNOLOGIPROJEKTERNE; Bevillinger til teknologibranchen; Gennemgang af de 7 evaluerede projekter; SPREDNINGSUNDERSØGELSEN; Miljøorganisatoriske forhold; Kendskab til renere teknologi; Holdning til miljø; Interesse for og erfaringer med renere teknologi; Spredning af konkrete typer renere teknologi; REDUKTIONER I MILJØBELASTNINGER; Miljøbelastninger fra slagterierne; Effekten af renere teknologi på slagteriområdet; Vurdering af indsatsen på svineslagterierne; APPENDIX; Brancheprofil og miljøproblemer; BILAG; Spørgeskema til spredningsundersøgelsenLæs publikation