Orientering fra Miljøstyrelsen, 10/1995, 1996

Punktkilder 1994

05-01-1996Miljøstyrelsen er fagdatacenter for punktkilder i forbindelse med Vandmiljøplanens overvågningsprogram. En gang om året udarbejdes en rapport med resultaterne af overvågningen med punktkilder. Punktkilderne er renseanlæg, særskilte industrielle udledninger, regnvandsbetingede udløb, spredt bebyggelse m.v., dambrug samt hav- og saltvandsdambrug. Rapporten beskriver forhold af betydning for udledningerne og angiver udledningen i 1994 af kvælstof, fosfor og organisk stof til vandmiljøet samt udviklingen siden overvågningsprogrammets start.Læs publikation