Havforskning fra Miljøstyrelsen, 58, 1996

Omsætning af organisk kvælstof i marine sedimenter

31-01-1996Effekten af algesedimentation på sedimentets kvælstofkredsløb blev undersøgt under kontrollerede laboratoriebetingelser. De opnåede data blev simuleret i en nyudviklet systemdynamisk model. Med henblik på fremtidigt modelleringsarbejde blev sulfatreducerende bakteriers betydning for omsætningen af frie aminosyrer undersøgt. Ureaproduktionen fra forskellige organiske kvælstofforbindelser blev undersøgt i et sedimentopslemmingsforsøg.Læs publikation