Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 76/1995, 1996

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl og læskedrikke : Delrapport 7

17-01-1996

TRANSPORT; Metode for beregninger af transport; Transportmidler; Kapacitetsudnyttelse; Energi; Emissioner; Øvrige forhold; METODE FOR ENERGIOPGØRELSER; Energi i emballagesystemerne; Inddeling i livscyklustrin; Definition af virkningsgraden; Systemgrænser; Kortlagte parametre; Marginale kontra gennemsnitlige energikilder; Opgørelser af import og eksport; Allokering for kraftvarme; Datagrundlag; KUL; Procestrin; Virkningsgrader; Materialeforbrug; Emissioner til : luft : vand; Affald; OLIE; Virkningsgrader; Kortlagte processer og brændstoffer; GAS; KERNEKRAFT; VANDKRAFT; Ressourceforbrug; ØVRIGE ENERGITYPER; El-produktion baseret på ren vandkraft; El-produktion i : Danmark : Sverige : Europa : Verden; Uspecificerede energikilder; Energiindhold i materialer; Forbrænding - undgåede; Samlet oversigt over anvendte energityper

Læs publikation