Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 75/1995, 1996

Miljømæssig kortlægning af emballager til øl og læskedrikke : Delrapport 6

17-01-1996

Systembeskrivelse; PROCESBESKRIVELSER; Oversigt over procestrin; Udvinding og forarbejdning af råvarer; Fremstilling af emballager; Tapning; Distrubution; Forbrug; Bortskaffelse; Genvinding; Skruelåg; Etiketter; Etiketlim; Kartonkasser; Oversigt over affaldsbehandlingen; Transport; BILAG; Grundlæggende data for 1,5 og 0,5 liters PET-flasker; Systembeskrivelse; Fremstilling af materialer : emballager; Genvinding (til andre systemer); Skruelåg (HDPE), fremstilling : bortskaffelse; Etiketter og etiketlim, fremstilling : bortskaffelse; Kasser (HDPE), fremstilling : bortskaffelse; Regneark for 1,5 og 0,5 liters PET-flasker

Læs publikation